Maseczki

Slide ochrona i Gdy bezpieczeństwo mają najwyższy priorytet!

Gdy ochrona i bezpieczeństwo mają najwyższy priorytet! 

Maski produkowane są z różnych materiałów, a niektóre z nich mają dodatkowe filtry, dzięki czemu są w stanie wychwycić najmniejsze mikrocząsteczki. Najczęściej maseczki dzielimy na:

 • jednorazowe maski przeciwwirusowe (tzw. chirurgiczne), które z kolei dzielimy na klasy:
  • Typ I,
  • Typ IR,
  • Typ II,
  • Typ IIR,
 • półmaski filtrujące FFP, które także dzielimy na klasy:
  • FFP1,
  • FFP2,
  • FFP3.

Maseczki zarejestrowane jako wyrób medyczny są na Vat 8%. 

Maski tzw. Chirurgiczne

Norma Europejska 14683 w celu zapewnienia skutecznej ochrony użytkownikom narzuca ścisłe standardy dla masek chirurgicznych. Określa wymagania konstrukcyjne, eksploatacyjne oraz metody testowania masek. Podczas badań zgodności testuje się kilkadziesiąt parametrów, oceniając skuteczność filtracji bakteryjnej (tzw. współczynnik BFE, który podawany jest w „%”), który jest mierzony w obu kierunkach, różnicę ciśnień w celu pomiaru oporów oddechowych oraz odporność na przesiąkanie. Im mniej bakterii przenika, tym wyższa wydajność maseczki.  

Maski typu II i IIR z 3-warstwowej włókniny oferują wysoką ochronę przeciwbakteryjną i przeciwwirusową przy założeniu, że są stosowane przez ograniczony czas i regularnie zmieniane. W czasach pandemii SARS-Covid19 rekomenduje się stosowanie maseczek typu II i IIR, ponieważ zapewniają one ochronę lekarzy. 

Maseczki składają się z 3 następujących warstw: 

 1.  Zewnętrznej – hydrofobowa warstwa włókniny nieprzepuszczająca wody
 2.  Środkowej – warstwa filtrująca
 3. Wewnętrznej – miękka chłonna warstwa umożliwiająca swobodne oddychanie 

Półmaski filtrujące FFP

Norma Europejska EN 149 dzieli półmaski filtrujące na klasy w zależności od gwarantowanego stopnia ochrony. Im wyższy typ ochrony FFP, tym maseczka jest bardziej szczelna i lepiej chroni nasze drogi oddechowe. Wyróżnia się także maski jednorazowe oraz maski wielokrotnego użytku. 

 

0

Piękna 68
Warszawa, 00-672

+48 880 229 909 

office@procare-shop.com

Newsletter